Tuesday, June 8, 2010

Ширээ нуур - Shiree nuur


Ширээ нуурын захад
Ширэнгэ юундаа ургаа вэ хө
Сэрвүүн багын чамтайгаа
Сэтгэл юундаа дасаа вэ до хө

Ганзай нуурын захад
Галуу нь юундаа эргээ вэ до хө
Газрын холын чамтайгаа
Сэтгэл юундаа дасаа вэ до хө

Shiree nuurin zakhad
Shirenge yundaa urgaa ve kho
Servuun bagin chamtaigaa
Setgel yundaa dasaa ve do kho

Ganzai nuurin zakhad
Galuu ni yundaa ergee ve do kho
Gazrin kholin chamtaigaa
Setgel yundaa dasaa ve do kho

No comments: