Thursday, September 11, 2008

Тоорой банди - Tooroi bandi


Тоорой банди
Тоорой бандийг байхад
Торгоны сайныг өмслөө
Тооройбандиас хойш
Тостой даавуу ч олсонгүй
Гэрийн хаяанд суугаад
Гэзгийг минь илдэгсэн
Хажууд минь түшиж суугаад
Хацрыг минь илдэгсэн...
Гуна гунжийн нуруунд
Гундаа нь үгүй Тоорой
Гучин хоёр хошуунд баригдаа нь үгүй Тоорой доо
Цантын цагаан нуруунд
Цантаа нь үгүй Тоорой
Цахар найман хошуунд Баригдаа нь үгүй Тоорой доо...

No comments: